YoUCC - softver za podnošenje i upravljanje NCTS deklaracijama

SaaS rješenje za deklarante koje omogućava olakšano popunjavanje i podnošenje deklaracija u NCTS sistem, verifikovano od strane uprave za indirektno oporezivanje.

Prednosti koje vam nudi YoUCC softver

Maksimalno olakšana procedura provoza

(Your Unified Customs Code) je softver koji omogućava olakšano popunjavanje, podnošenje i upravljanje deklaracijama u NCTS sistemu, verifikovan od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Jednostavno praćenje statusa elektronskih tranzitnih deklaracija

Kroz YoUCC vrši se jednostavan proces slanja, izmjena, pretraga, praćenja statusa elektronskih tranzitnih deklaracija podnesenih u NCTS 5 sistem.

Prilagodljivost prema zahtjevima korisnika

U skladu sa zahtjevima i potrebama klijenta (korisnika), moguća je nadogradnja postojećih funkcionalnosti YoUCC aplikacije.

Automatizovanost validacije deklaracija

Korisnik ne radi direktno sa XML porukama. Sva generisanja i validacije odvijaju se pozadinski, pri čemu korisnik dobija odgovor od sistema za svaku sprovedenu akciju.

Smanjena mogućnost grešaka

U NCTS sistem je moguće poslati samo ispravno popunjenu deklaraciju koja je zadovoljila sve definisane validacije, u kojoj su provjerene kodne liste i za koju su ispunjeni svi uslovi i pravila definisani dokumentacijom, zakonima i pravilnicima.

Samostalno upravljanje korisnicima

Svaki deklarant definiše jednog ili više administratora korisnika YoUCC sistema. Administrator korisnika dodaje i upravlja korisnicima koji će koristiti aplikaciju u skladu sa dodijeljenom ulogom.

Bez instalacije kod korisnika

Koristeći YoUCC servis On Cloud, nije potrebna instalacija kod samog korisnika, a pokretanje aplikacije se realizuje putem Internet veze u najkraćem roku.

Bez dodatnih troškova

Komplikovane implementacije koje su iziskivale dugotrajno vrijeme i dodatne, često nepredviđene, troškove, sada su dio prošlosti. Za korišćenje YoUCC On Coud servisa potrebna je samo Internet konekcija.

Fleksibilno plaćanje

Plaćanje na osnovu ugovorenog modela plaćanja definisanog kroz prepaid i postpaid pakete.

Digitalni potpis

Nezavisan servis u sklopu aplikacije koji vrši digitalno potpisivanje deklaracije elektronskim potpisom, zadovoljenjem propisanih standarda potpisa od strane UINO BiH.

Sigurnost i dostupnost

Obezbijeđen je najviši nivo sigurnosti, odnosno tehničke, administrativne i fizičke mjere za visok nivo dostupnosti podataka u Cloud-u.

24/7

Obuka i podrška

U okviru korištenja aplikacije, korisnici će dobiti jasno definisana pisana i video korisnička uputstva. Pored navedenog, korisnici će imati mogućnost direktne komunikacije sa YoUCC timom za podršku 24/7.