Obavještenja

Nove funkcionalnosti YoUCC sistema

12.10.2022.

  • Izrada pregleda popunjenih podataka deklaracije i omogućavanje štampe tj. čuvanja takvog dokumenta. U nazivu ima ili MRN broj, ili LRN broj ili oba,
  • Označavanje polja brojevima JCI prema EDI uputstvu,
  • Omogućena izmjena poslednjih 6 cifara LRN broja (opcionalno),
  • Razmjena  podataka o deklaracijama izmedju partnera unutar YoUCC aplikacije,
  • Lokalna evidencija partnera i odobrenja,
  • Automatsko  izračunavanje bruto masa,
  • Sve navedene funkcionalnosti imate opisane u novoj verziji   korisničkog uputstva, koja se nalazi u  dijelu „Dokumentacija“.

Vaš YoUCC tim