Obavještenja

Razvijene nove funkcionalnosti youcc aplikacije

24.08.2022.

  • Modul digitalnog potpisa podržava operativne sisteme x32 i x64 (posebne instalacije),
  • Opcija provjere digitalnog potpisa (test digitalnog potpisa),
  • Omogućena je uloga zastupnika za deklarante,
  • Dodata je stranica za korisničku dokumentaciju radi lakšeg pregleda iste,
  • Pretraga deklaracija po UCR broju,
  • Aktiviranje suspendovanog korisnika pri resetovanju lozinke,
  • Dodat je FAQ – često postavljana pitanja,
  • Pojašnjenje razloga odbijanja deklaracije koje dobijemo iz NCTS sistema,
  • Pretraživanje unutar izvještavanja je unapređeno tako da se u parametre pretrage može unijeti samo dio podataka za dobijanje rezultata.